Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP i św. Marcina

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA:

STRZELCE:

8.00, 12.00 

GRĘBOSZÓW:

10.00 

DNI POWSZEDNIE:

STRZELCE:

17.00 

(od października do Wielkanocy)

18.00

(od Wielkanocy do września)

 

GRĘBOSZÓW:

Czwartek

16.00 

(od października do Wielkanocy)

17.00

(od Wielkanocy do Września)

 

KONTAKT Z PARAFIĄ

Parafia Narodzenia N.M.P i Św. Marcina

Strzelce 41

46-146 Domaszowice

tel.: 77 419 43 57

NR KONTA BS NAMYSŁÓW
77 8890 1011 0008 0943 4001 0003

NR KONTA FUNDUSZ REMONTOWY 
59 8890 0001 0108 0943 2000 0005

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST:

Wtorek - Piątek

(pół godziny po Mszy Św. wieczornej)

KANCELARIA JEST NIECZYNNA:

w święta:

kościelne i państwowe

 

Projekt Unijny

MAŁŻEŃSTWO

Znalezione obrazy dla zapytania małżenstwo

 

• Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem, aby dopełnić wszystkie wymogi formalne.

• Termin ślubu można uzgodnić wcześniej.

• Do kancelarii należy dostarczyć:

a) aktualne metryki chrztu, nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią). W tych metrykach powinna znaleźć się adnotacja o przyjętym sakramencie     bierzmowania (gdyby był brak tej adnotacji należy dostarczyć inny dokument stwierdzający przyjęcie tego sakramentu),

b) dowody osobiste,

c) świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej, bądź zawodowej,

d) świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich oraz zaświadczenie z poradni rodzinnej,

e) egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy narzeczeni chcą zawrzeć ślub kościelny ze skutkami cywilno - prawnymi, tzw. ślub konkordatowy),

f) gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej - świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego,

g) dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18. rok życia,

h) w przypadku nieletnich narzeczonych, rodzice osoby nieletniej wyrażają pisemną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego,

i) w przypadku osób owdowiałych  należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka. 

j) w przypadku, gdy oboje narzeczeni są spoza naszej parafii -  zgodę proboszcza jednej ze stron (obojętnie której) na zawarcie sakramentu poza parafią, ze wskazaniem              tutejszej  parafii.

Kamery Online

CZYTANIA

POLECANE STRONY